Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Pachthof van Pierco

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 40335   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40335

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omvangrijke hoeve uit de 18de eeuw. De woon- en dienstgebouwen zijn geschikt rondom een grote rechthoekige binnenplaats; heden verdeeld in twee eigendommen. Poorttoren met duiventil gedateerd 1778.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve Pachthof van Pierco

Zavelstraat 3, 7, 11 (Landen)
Omvangrijke hoeve uit de 18de eeuw. De woon- en dienstgebouwen zijn geschikt rondom een grote rechthoekige binnenplaats; heden verdeeld in twee eigendommen. Poorttoren met duifhuis gedateerd 1778.