Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 40339   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40339

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Knokstraat nr. 1. Verlaten hoeve met 19de-eeuws uitzicht bestaande uit losstaande al dan niet gewitte bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, verhard erf.Zuidelijke erfoprit gemarkeerd door knotwilgen, ten noorden het woonhuis, dubbelhuis getypeerd door vlechtingen in zijpuntgevels. Licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk. Interieur met Vlaamse haard. Ten oosten de stalvlAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Knokstraat 1 (Anzegem)
Verlaten hoeve met 19de-eeuws uitzicht bestaande uit losstaande al dan niet gewitte bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, verhard erf.