Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
40371
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40371

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Gilainstraat 16 (Tienen)

Oorspronkelijk uit de 17de-18de eeuw. Later verbouwd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Gilainstraat 16 (Tienen)
Oorspronkelijk uit de 17de-18de eeuw. Later verbouwd.