Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
40443
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40443

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, met verschillende wijzigingen in de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Rozierensesteenweg 135 (Overijse)
Gesloten hoeve bestaande uit boerenhuis, stallen en schuur, uit de tweede helft van de 19de eeuw met verschillende wijzigingen in de 20ste eeuw.