Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 40541   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40541

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk met twee verdiepingen, gedateerd: "I . S / 1787 / PS I.HG.C.".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Dorpskring 5 (Lubbeek)
Bakstenen woning verlevendigd met zandsteen, gedateerd 1787, oorspronkelijk met twee verdiepingen, toevoeging van één verdieping tijdens de 20ste eeuw.