Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie anno 1616

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 40583   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40583

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De vroeg 17de-eeuwse pastorie met 18de-eeuwse aanpassingen is gelegen op een naar het zuiden afhellend en deels ommuurd perceel, ten zuiden van het eigenlijke dorpscentrum.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Jansparochie met aanhorigheden en tuin

Pastoor Vandersandestraat 34 (Tervuren)
Vroeg 17de-eeuwse pastorie met 18de-eeuwse aanpassingen, aan de straat toegankelijk via een overluifelde toegangspoort, ten noorden de resten van het ommuurde neerhof, ten zuiden en ten oosten de ruime tuin met vijver en Lourdesgrot.