Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pedagogie de Valk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
40589
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40589

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De Valk is de enige van de vier pedagogieën in Leuven waarvan gebouwen zijn bewaard gebleven. De pedagogie de Valk werd opgericht kort na de stichting van de Leuvense universiteit in 1425. De huidige gebouwen behoren deels tot een classicistische nieuwbouw uit 1782-1783, deels tot een heropbouw uit 1873.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pedagogie De Valk

Tiensestraat 41 (Leuven)
De pedagogie de Valk werd opgericht in 1425, de huidige gebouwen behoren deels tot een classicistische nieuwbouw uit 1782-1783, deels tot een heropbouw uit 1873.