Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 40605   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40605

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Naar een ontwerp van de Torhoutse bouwmeester Thierry Nolf. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen. Roodbakstenen parement verlevendigd door banden in groengeglazuurde bakstenen en sierankers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Nieuwstraat 6 (Pittem)
Naar een ontwerp van de Torhoutse bouwmeester Thierry Nolf. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen. Roodbakstenen parement verlevendigd door banden in groengeglazuurde bakstenen en sierankers.