Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Hubertus: toren

Beschermd monument van 22-06-1984 tot heden

ID: 4061   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4061

Besluiten

Parochiekerk Sint-Hubertus: toren
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-1984  ID: 1985

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Sint-Hubertus te Kanne, is beschermd als monument.Waarden

De toren van de Sint-Hubertuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Hubertus

Brugstraat 42, St.-Hubertusstraat 13 (Riemst)
Recente zaalkerk uit 1938, gebouwd naar ontwerp van M. Klinkers en aanleunend bij de Maasgotische toren van de oorspronkelijke kerk uit de 15de-16de eeuw.