Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Domein Het Drossaerde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
40642
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40642

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
definitieve opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Van 1470 af verblijfplaats van de door de hertog benoemde hoge ambtenaar die gelast was met het bestuur van de stad en omgeving tijdens de afwezigheid van de Heer.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Poort van Domein Het Drossaerde

Capucienenstraat zonder nummer (Aarschot)
Bewaarde poort met naar laatgotische wijze geprofileerde korfboog, geflankeerd door posten met bossage- en volutenversiering.

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Stadspark

Capucienenstraat zonder nummer, Stadspark zonder nummer (Aarschot)
Stadspark met relicten van het voormalige kapucijnenklooster, waaronder een kloostervleugel met schilddak en driehoekig fronton uit de 19de eeuw; het stadspark werd rond 1920 opgericht na samenvoeging van het kloostercomplex en het ‘Drossaerde’, oorspronkelijk het kasteel van de heren van Aarschot, waar vandaag enkel de poort van resteert; landschappelijke aanleg tijdens de tweede helft van de 19de eeuw, gehalveerd door afsnijding van Demerbocht rond 1890; kiosk van 1940.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Poort van Domein Het Drossaerde

Capucienenstraat zonder nummer (Aarschot)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.