Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve en arbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
40715
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40715

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dudzeelse Steenweg nrs. 303-305. Site met een hoeve (nr. 303) en een boerenarbeiderswoning (nr. 305), achteruit gelegen temidden de weilanden en toegankelijk via een lange onverharde oprit. Een verhard pad tussen de twee huisjes is tevens de perceelsgrens. De site staat op de Poppkaart (1842). Volgens Wintein bevinden zich hier op het eind van de 18de eeuw reeds twee huisjes gelegen aan deAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve en arbeiderswoning

Dudzeelse Steenweg 303-305 (Brugge)
De gebouwen dateren wellicht uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het lage woonhuis in verankerde, rode baksteen met dubbelhuisopstand en onder leien zadeldak wordt geflankeerd door twee aanbouwen. In de zuidelijke aanbouw steekt een opkamertravee boven een kelder met tongewelf.