Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van 1753

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
40723
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40723

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee verdiepingen hoog dubbelhuis gedateerd 1753. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Jorisparochie van 1753

Leuvensesteenweg zonder nummer (Tielt-Winge)
Twee verdiepingen hoog dubbelhuis in baksteen met verwerking van zandsteen, voorhof afgesloten met muur en hoge poort.