Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Schepenbank

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 40766   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40766

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De hoevegebouwen, daterend uit de 18de-begin 19de eeuw, doch grondig verbouwd, zijn gelegen in de aaneengebouwde dorpskom van Sint-Kwintens-Lennik nabij het marktplein, een overigens typische dorpssite.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schepenbank

Alfred Algoetstraat 31 (Lennik)
De hoevegebouwen, een U-vormige compositie rond de binnenkoer, dateren uit de 18de-begin 19de eeuw, doch grondig verbouwd. Het erf heeft een bij de gebouwen aansluitende boomgaard en wordt omzoomd door een meidoornhaag.