Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Notariswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
40806
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40806

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bossiersgoed nrs. 17-19. Voormalig landgoed circa 1860 gebouwd door notaris Proot. Van circa 1890 tot 1928 bewoond door de familie Bossier. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Ostkommandatur hier gevestigd. Oorspronkelijk aan de straatzijde afgesloten met een ijzeren hekken cf. oude postkaart. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak. Links en rechts een lager volumAanduiding van

Is de vaststelling van

Notariswoning

Bossiersgoed 17-19 (Brugge)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak. Links en rechts een lager volume van één travee onder aandak.