Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Witherenpastorie Woutershof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-11-1985 tot heden

ID
4085
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4085

Besluiten

Witherenpastorie met dwarsschuren, omwalling en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1985  ID: 2102

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de witherenpastorie Woutershof de onmiddellijke omgeving, bestaande uit een omgrachte tuin, binnenplaats, poort en toegangsdreef.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De onmiddellijke omgeving van de pastorie heeft een historische en cultuurhistorische waarde als integrerend deel van de pastorie.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000292, pastorie (GYSELINCK J., 1985).


Waarden

De pastorie, de twee dwarsschuren en de omwalling met de onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Tuin van de witherenpastorie Woutershof

Dekenstraat 28 (Heusden-Zolder)
Voormalig pastoriegoed met dreef, 19de-eeuws straathek, voortuin, achtertuin en een pastorie van 1744, nu gemeentelijk museum.


Witherenpastorie Woutershof

Dekenstraat 28 (Heusden-Zolder)
Voormalige witherenpastorie, gebouwd door de abdij van Averbode in 1744. Het ontwerp wordt toegeschreven aan lekenbroeder-architect Grégoire Godissar. U-vormig complex, gelegen in een omgrachte tuin met binnenplaats toegankelijk via een rondboogpoort. Pastorie opgevat als classicistisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak. Ten oosten en ten westen van de binnenplaats, haaks aangebouwde dwarsschuren.