Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Monument aan de weerstand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 40905   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40905

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beeldhouwer Mark Macken wordt in 1945 aangezocht om een Monument aan de Weerstand te ontwerpen in zijn geboortestad Diest, als eerbetoon aan negen gevallen leden van het Geheim Leger 'Schuiloord Jachttijger'.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsgedenkteken

Weerstandsplein zonder nummer (Diest)
Beeldhouwer Mark Macken wordt in 1945 aangezocht om een Monument aan de Weerstand te ontwerpen in zijn geboortestad Diest, als eerbetoon aan negen gevallen leden van het Geheim Leger Schuiloord Jachttijger.