Beschermd monument

Domein van Obbeek

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden

ID: 4091   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4091

Besluiten

Landhuis Obbeek met tuin, omwalling en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2004  ID: 4284

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het domein van Obbeek, bestaande uit het landhuis met tuin en omwalling.Waarden

Landhuis Obbeek, tuin en omwalling zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Obbeek werd waarschijnlijk gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw, mogelijks op basis van een bestaande, versterkte hoeve. Het pand fungeerde als jachtverblijf van de familie de Horion en behield de essentiële karakteristieken van een eenvoudig buitenhuis: een stijlvol vormgegeven residentie entre cour et jardin, met functionele aanhankelijkheden, een lusttuin en een structureel verband met de landelijke omgeving.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het huis behield (neo)classicistische kenmerken: een strak symmetrische façade met rechthoekige muuropeningen in een vlakke kalkstenen omlijsting en een door een driehoekig fronton bekroonde middenrisaliet, een dubbelhuisindeling met gaaf bewaarde binnendeuren onder entablementkronen.

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde:
De sobere, door een gracht omzoomde landschapstuin met aanplantingen rond een centraal gazon vormt een wezenlijk onderdeel van het huis en een bufferende overgang naar de omgevende natuur. Centraal op het grasperk bleef een pauwenbol bewaard.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Domein van Obbeek

Obbeekstraat 48 (Heusden-Zolder)
Het domein van Obbeek omvat een landhuis met voorhof in kiezel op een omgracht en omhaagd perceel. Landhuis Obbeek is een 18de-eeuws bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen op een verhoogde begane grond en onder een kunstleien zadeldak met een klokkenruitertje en een windvaan met eenhoornmotief.


Is de omvattende bescherming van

Parkje van het landhuis Obbeek

Obbeekstraat 48 (Heusden-Zolder)
Parkje in landschappelijke stijl met pittoresk karakter, open gewerkt op het landschap, met vijver en moestuin, uit de tweede helft van de 19de eeuw, bij neo­clas­sicistisch kas­teel uit begin 20ste eeuw, gegroeid uit een oudere boerderij.