Beschermd monument

Gemeentehuis Moelingen: grenspalen en kruisbeeld

Beschermd monument van 04-11-2002 tot heden

ID
4094
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4094

Besluiten

Geografisch pakket Voeren
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-2002  ID: 3964

Beschrijving

De kalkstenen grenspalen uit de 18de eeuw en het hardstenen kruisbeeld vóór het gemeentehuis van Moelingen, zijn beschermd als monument.Waarden

Vijf grenspalen en één kruisbeeld voor het gemeentehuis zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als materiële resten van de 18de-eeuwse grensaanduiding.

volkskundige waarde

Als uiting van volksdevotie.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kruisbeeld

Dorpsstraat zonder nummer (Voeren)
Hardstenen kruisbeeld op kalkstenen sokkel, vóór het gemeentehuis.


Vier grenspalen

Dorpsstraat zonder nummer (Voeren)
Vóór het gemeentehuis, vier kalkstenen grenspalen uit de 18de eeuw.