Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
40976
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40976

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenlaagswoning, opgetrokken volgens kadaster in 1909 voor Pieter Vancoillie, werkman uit Tielt. In 1922 registreert het kadaster een kleine uitbreiding aan de oost- en zuidzijde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Felix D'Hoopstraat 185 (Tielt)
Eenlaagswoning, opgetrokken volgens kadaster in 1909 voor Pieter Vancoillie, werkman uit Tielt. In 1922 registreert het kadaster een kleine uitbreiding aan de oost- en zuidzijde.