Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Van Ransthuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
40997
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40997

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eén der voormalige "Van Ransthuizen" (linker zijtrapgevel). Dubbelhuis met twee verdiepingen en hoger op gebouwd middenrisaliet gedateerd 1661 op de sluitsteen van het bovenlicht der voordeur. Baksteenbouw verrijkt met witte zandsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis Van Ranst

Wolmarkt 19 (Tienen)
Dubbelhuis, baksteenbouw verrijkt met witte zandsteen, twee verdiepingen met hoger opgebouwd middenrisaliet gedateerd 1661 op de sluitsteen van het bovenlicht van de voordeur.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Herenhuis Van Ranst

Wolmarkt 19 (Tienen)