Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Bertem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
410
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/410

Besluiten

Dorpskern van Bertem
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2422

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de historische dorpskern van Bertem, met inbegrip van de parochiekerk Sint-Pieters en de twee hoeven aan Groenendaal.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en esthetische waarde van de dorpskern van Bertem als volgt:
"de historische waarde: een site waarvan de afbakening samenvalt met het oude dorps- of hofblok waar zich van vanouds de kerk en het dorpshof bevonden, de twee polen waarrond de domaniale structuur van dit voormalig abdijdomein van Corbie was georganiseerd."
"de esthetische waarde: een gaaf bewaard landelijk geheel waarbij het ommuurde kerkhof met aanpalende boomgaard en weide het natuurlijk en landschappelijk waardevol karakter vormen van twee monumenten, de Sint-Pieterskerk en het hof van Berthi."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000032, Dorpskern (PAESMANS G., 1991).


Waarden

De dorpskern, meer bepaald de onmiddellijke omgeving van de Sint-Pieterskerk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu, esthetische waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Groenendaal 13-19 (Bertem)
Voorheen grote half-gesloten hoeve. Alleen de woonvleugel en sommige oude muurpartijen in de verbouwde dienstruimten zijn bewaard gebleven.


Parochiekerk Sint-Pieters

Groenendaal zonder nummer (Bertem)
Maasromaanse kerk uit de 11de eeuw, typisch voorbeeld van de landelijke Ottoonse architectuur uit het voormalige prinsbisdom Luik.