Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Amandus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 41057   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41057

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Opgetrokken in twee bouwcampagnes: ingebouwde westertoren en beuk van drie traveeën op pijlers (bak- en zandsteen) met classicistische inslag (1794 en volgende); polygonaal koor van kwartsiet uit de 16de eeuw behorend tot de Brabantse laatgotische stijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Amandus

Kerkplein 9 (Kortenaken)
Kerk, opgetrokken in twee bouwcampagnes: polygonaal koor van kwartsiet uit de 16de eeuw behorend tot de Brabantse laatgotische stijl; ingebouwde westertoren en beuk van drie traveeën op pijlers met classicistische inslag uit 1794 en volgende.