Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Moordkruis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 41070   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41070

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Aangepaste voormalige schuur met ingewerkt doch sterk verweerd kruis van streekeigen arkose, vermoedelijk uit de achttiende eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Moordkruis

Bergensesteenweg 775 (Sint-Pieters-Leeuw)
Voormalige schuur met ingewerkt doch sterk verweerd kruis van streekeigen arkose, vermoedelijk uit de achttiende eeuw.