Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve, steenbakkerij Brikerie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 41078   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41078

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hazewind nr. 3. Achterin gelegen hoeve teruggaand op een voormalige steenbakkerij, cf. opschrift "BRIKERIE", thans varkenskwekerij. Erftoegang geflankeerd door drie witgeschilderde baksteenpijlers met groot toegangshek en voetgangershek. Ten oosten van het erf, éénlaags witgeschilderd bakstenen boerenhuis uit eind 19de - begin 20ste eeuw onder zadeldak (nok // straat). Ten noorden van hetAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve, steenbakkerij Brikerie

Hazewind 3 (Lo-Reninge)
Hazewind nr. 3. Achterin gelegen hoeve teruggaand op een voormalige steenbakkerij, cf. opschrift "BRIKERIE", thans varkenskwekerij. Erftoegang geflankeerd door drie witgeschilderde baksteenpijlers met groot toegangshek en voetgangershek. Ten oosten van het erf, éénlaags witgeschilderd bakstenen boerenhuis uit eind 19de - begin 20ste eeuw onder zadeldak (nok // straat). Ten noorden van het