Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee diephuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
41081
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41081

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 1/ Pottenmakersstraat. Samenstel van twee achtereen liggende, onderkelderde diephuizen van drie + zes trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVII cf. balklagen en dakconstructie. "Kunstige Herstelling" van 1988-1990 n.o.v. architect H. De Vlieger (Damme) o.m. verplaatsen van de in 1904 aangebrachte deur in derde trav. van voorgevel naar zijgevel, hermetsen van de geveltop, vernieuAanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van stadswoningen

Pottenmakersstraat 2A, Sint-Jorisstraat 1 (Brugge)
Samenstel van achtereen liggende, onderkelderde diephuizen van drie en zes traveeën onder zadeldak, uit de 17de eeuw, zie balklagen en dakconstructie. "Kunstige Herstelling" van 1988-1990 naar ontwerp van architect H. De Vlieger (Damme).