Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning Hof de Hoge Poort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 41147   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41147

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige afspanning, reeds vermeld in 1575 en heden boerderij. Boerenburgerhuis met één verdieping van zes traveeën, afgedekt met een zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning Hof de Hoge Poort

Plaatsstraat 27 (Galmaarden)
Voormalige afspanning, reeds vermeld in 1575 en heden boerderij. Boerenburgerhuis met één verdieping van zes traveeën, afgedekt met een zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw.