Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
41157
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41157

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorbeelden van voor dit stads- en straatgedeelte typerende wederopbouwarchitectuur na Wereldoorlog I.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur

Vital Decosterstraat 2-3, 4, 12, 16 (Leuven)
Rijwoningen van drie tot vier bouwlagen onder mansardedak, met bak- of witstenen lijstgevels al dan niet met verwerking van blauwe hardsteen, voorbeelden van typerende wederopbouwarchitectuur na Wereldoorlog I.