Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning In den Enghel 1755

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
41162
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41162

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woonvleugel aan de straatzijde, met aanpalende inrijpoort die toegang verleent tot de binnenplaats. Gedeeltelijke wijziging en latere bijbouwen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning In den Enghel 1755

Tiensestraat 84 (Hoegaarden)
Woonvleugel aan de straatzijde, met aanpalende inrijpoort die toegang verleent tot de binnenplaats. Gedeeltelijke wijziging en latere bijbouwen.