Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Kloosterhof: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
4124
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4124

Besluiten

Geografisch pakket Teuven
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-2003  ID: 4053

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de gesloten Haspengouwse hoeve Kloosterhof. De hoeve zelf maakt geen deel uit van deze bescherming, maar is apart beschermd als monument.Waarden

De omgeving van hoeve Kloosterhof is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als inplantingsplaats van de door de Abdij van Sinnich gestichte hoeve, na 1800 door de Franse Staat verkocht aan de Compagnie Bodin.

sociaal-culturele waarde

Als deel uitmakend van het goederenpatrimonium van de Abdij van Sinnich.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Kloosterhof

Kloosterhofstraat 34 (Voeren)
Wat afgelegen ten opzichte van de straat. Bakstenen gebouwen, gegroepeerd rondom een rechthoekig, gekasseid erf met centrale mestvaalt.


Hoogstamboomgaard met veekeringshaag van de hoeve Kloosterhof

Kloosterhofstraat 34 (Voeren)
Wat afgelegen ten opzichte van de straat. Bakstenen gebouwen, gegroepeerd rondom een rechthoekig, gekasseid erf met centrale mestvaalt.

Is de omvattende bescherming van

Bomenrij van paardenkastanje en linde

Kloosterhofstraat 32-34 (Voeren)
De rij met opgaande bomen flankeert de oprijlaan van de Hoeve Kloosterhof aan de zuidwestzijde.


Veekeringen van meidoorn in Teuven

Teuven (Voeren)
De geschoren meidoornhagen zijn aangeplant als veekering bij weilanden en beweide hoogstamboomgaarden. Deze hagen langs perceelsgrenzen zijn op vele plaatsen in Teuven aanwezig. Ze hebben mooie representatieve groeivormen en zijn beeldbepalende objecten in het Voerense landschap.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.