Vastgesteld bouwkundig erfgoed

19de-eeuwse herenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 41259   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41259

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sobere herenwoning met dubbelhuisopstand, in de sluitsteen van de poort 1888 gedateerd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

19de-eeuwse herenwoning

Diestsesteenweg 323 (Aarschot)
Sobere herenwoning met dubbelhuisopstand, in de sluitsteen van de poort 1888 gedateerd.