Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 41261   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41261

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vergund in 1922 en in de gevel gedateerd "ANNO-1923", als woning herbouwd pand.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Monseigneur Ladeuzeplein 30 (Leuven)
Als woning herbouwd pand uit 1923, naar ontwerp van ontwerp van architect P. Langerock.