Beschermd monument

Gesloten hoeve Sint-Medardushof

Beschermd monument van 22-09-1982 tot heden

ID: 413   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/413

Besluiten

Sint-Medardushof met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1982  ID: 1827

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de gesloten hoeve Sint-Medardushof uit de 17-18de eeuw met oorsprong in de 13de eeuw. Het hof met omgeving is als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van het Sint-Medardushof als volgt: "Het Sint-Medardushof (als stichting teruggaande tot voor 1422) in zijn huidige vorm een grote gesloten uit de 17de-18de eeuw met imposante Brabantse schuur, aanpalend een poortgebouw, een boerenhuis met laat-18de-eeuws uitzicht, voorzien van steekboogramen, rechthoekige en bewaarde kruisramen in de achtergevel; bijgebouwen uit de 18de, 19de en 20ste eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000690, Sint-Medardushof en de onmiddellijke omgeving (S.N., 1982).


Waarden

Het Sint-Medardushof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve Sint-Medardushof

Blokkenstraat 12 (Bertem)
Gesloten hoeve uit 17de - 18de eeuw, met een hoge boerenwoning, schuur, stallen en bijgebouwen.