Commanderie van de Duitse Orde

Beschermd monument van 06-07-2009 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Commanderieshof
Locatie Commanderieshof 1, Commanderieshof 2 (Voeren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73109/185.1
  • OL002771

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Commanderie van de Duitse Orde

Commanderieshof 2, Voeren (Limburg)

De gebouwen liggen U-vormig gegroepeerd rondom een binnenplaats, temidden van een park met een aantal vijvers

Is de omvattende bescherming van

Elektriciteitscabine

Sint-Pieterstraat zonder nummer, Voeren (Limburg)

Beeldbepalende elektriciteitscabine in een traditionele stijl opgebouwd in natuursteen en gelegen in het dorpscentrum van Sint-Pieters-Voeren, tegen de kerkhofmuur.

Hoogstamboomgaard

Commanderieshof 2 (Voeren)

De hoogstamboomgaard staat op de hoek van de weg Veld en Commanderieshof, op een omhaagd grasland. De boomgaard hoort bij de Commanderie van de Duitse Orde. Verschillende rassen peer en kers komen voor. De boomgaard heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object.

Opgaande eikenrij bij Commanderie van de Duitse Orde

Sint-Pieterstraat zonder nummer (Voeren)

De opgaande rij zomereiken bevindt zich op de perceelsgrens van graslanden horende bij de Commanderie van de Duitse Orde. De bomenrij van 380 m lang staat parallel met de Sint-Pieterstraat. De rij van 44 bomen telt ook 10 verdwenen posities. De zwaarste stamomtrek meet 315 cm.

Veekeringen van meidoorn

Commanderie, Commanderieshof, Sint-Pieterstraat (Voeren)

De veekeringshagen van meidoorn staan op verschillende plaatsen in Sint-Pieters-Voeren. De geschoren hagen staan op de perceelsgrens van weilanden of hoogstamboomgaarden. De functie van de weerhagen is het vee op de weide houden.

Beschrijving

De Commanderie van de Duitse Orde te Sint-Pieters-Voeren, is beschermd als monument.

Waarden

Het kasteel en hoeve met poortgebouwen, in kern uit de 17e eeuw en latere aanpassingen, kasteelomgrachting, vijver en brongebouw, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het gaat hier om één van commanderijen van de balije Alden Biesen, voor het eerst vermeld in 1320 ten tijde van de eerste commandeur von Bronchorst.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het betreft een gesloten geheel, waarvan de L- vormige woonvleugel in de noordhoek, een baksteenbouw met gebruik van kalksteen en mergel, dateert uit de bouwcampagnes van de commandeurs Quaedt de Beeck en von Rolshausen zu Butgenbach uit de periode 1650-1675, het aanleunend gebouw ten noordoosten, de vierkante toren en de erker uit de periode van de wederopbouw door de Potesta de Waleffe uit het begin van de 20ste eeuw; het poortgebouw met hergebruik van een aantal oorspronkelijke elementen uit vorige eeuwen aan de zuidoostzijde dateert uit 19l0; het kleinere poortgebouw ten zuidwesten is eveneens van 1910; de zuidwestelijke stalvleugel en de oorspronkelijke poortvleugel ten noordwesten zijn beide eveneens 17de-eeuws in kern; het brongebouw ten zuidoosten van 1666; het bakstenen stroopfabriekje ten noordwesten en de cementstenen stal ten zuidwesten stammen van na 1910.

sociaal-culturele waarde

Het complex van visvijvers, gevoed door één van de Voerbronnen en waarrond een landschappelijke aanleg is ontstaan, het ijzeren toegangshek ten zuidoosten, de moestuin en de omhaagde hoogstamboomgaarden zijn traditionele elementen die quasi ongewijzigd zijn gebleven.
Sinds 1885 is in het complex een viskwekerij actief.
De fabricage van stroop is van recentere datum en vindt plaats in een bijgebouwtje ten noordwesten.
Dit agrarisch gegeven, de stroopfabricatie en de viskwekerij, gaat in essentie minstens tot Ferraris terug en is tot op heden behouden.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.