Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Godshuis De Zevenslapers

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
41313
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41313

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig Godshuis "De Zevenslapers", een verblijf voor zeven ouderlingen en een kapelaan dat in 1439 gesticht werd door Johannes Keynoghe.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Godshuis De Zevenslapers

Brouwersstraat 15, Pieter Coutereelstraat 76 (Leuven)
Voormalig Godshuis De Zevenslapers, een verblijf voor zeven ouderlingen en een kapelaan dat in 1439 gesticht werd door Johannes Keynoghe.