Beschermd monument

Oorlogsmonument en vrijheidsboom

Beschermd monument van 22-01-2014 tot heden

ID: 4132   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4132

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2014  ID: 5291

Beschrijving

Het oorlogsmonument en vrijheidsboom te 's Gravenvoeren, zijn beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het oorlogsmonument ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog, dat op de oorspronkelijke plaats is blijven staan, is - samen met de oude vrijheidsboom - een getuige van de Belgische en Voerense politieke geschiedenis, en bezit om die reden een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Gedenkteken, typologisch uitgewerkt als een naar boven toe verjongende sokkel met bekronende, naar het oosten toe turende soldaat die de Duitse adelaar vertrappelt; rijke symbolentaal, getuige het mooie beeld en de inscripties; symbolen van moed, heldhaftige oorlogsstrijd, vaderland, overwinning en roem.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument en vredesboom

Pley zonder nummer (Voeren)
Op een hardstenen sokkel staat het beeld van een Belgische soldaat, hij draagt gevechtskledij, een helm en heeft een geweer in de rechterhand. Het beeld staat bij de gekandelaarde linde als vredesboom.