Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kinkenberg

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
4137
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4137

Beschrijving

Het driehoekig plein van de Kinkenberg met omgeving te 's Gravenvoeren, is beschermd als landschap.Waarden

Het geheel gevormd door de driehoekige plaats omringd van oude hoeven met een lindeboom, een stuk van de rivier de Voer en de kapel van de Heilige Maagd is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Kinkenberg 6A-B (Voeren)
Hoeve met aan de straatzijde een 19de-eeuwse bakstenen gevel met rondboogvormige, bakstenen inrijpoort en recente vensters en deur.


Gietijzeren kraan

Kinkenberg zonder nummer (Voeren)
Metalen kraan naast de Onze-Lieve-Vrouwekapel, daterend van 1891-1893.


Herberg en afspanning De Swaen

Kinkenberg 7 (Voeren)
Voormalige hoeve en herberg, afspanning voor de postkoetsen Luik-Aken.


Hoeve Blancktyshof

Kinkenberg 6 (Voeren)
Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een inrijpoort in de vleugel aan de straatzijde.


Onze-Lieve-Vrouwkapel

Kinkenberg zonder nummer (Voeren)
Kleine kapel in barokstijl, in 1715 gebouwd.


Woning Het Wit Kruis

Kinkenberg 5 (Voeren)
Genaamd naar een thans verdwenen, wit kruis dat zich vóór het huis bevond, reeds vermeld in 1794. Het huis is gedateerd 1746.

Is de gedeeltelijke bescherming van

's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

's Gravenvoeren, Remersdaal, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven (Voeren)
De ankerplaats strekt zich uit over het grootste deel van de deelgemeenten ‘s-Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren en Sint-Pieters-Voeren en omvat de dorpskernen van deze gemeentes. De diep ingesneden Voer loopt centraal door de ankerplaats en aan weerszijden strekt zich een agrarisch landschap uit afgewisseld door bossen. Voeren heeft een zeer hoge concentratie aan holle wegen en graften. Typisch voor het landschap zijn de vele kom- en trechtervormige depressies of dolinen.


Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)
Het landschap omvat de vallei van de Veurs vanaf Krindaal en de vallei van de Voer van Sint-Martens-Voeren tot aan de westelijke staatsgrens met Nederland. Het volledige gebied van Altenbroek en het omgeving van het Hoogbos vormen de noordelijke grens. De valleigraslanden en de aanpalende grasland- en graftenrijke hellingsgronden vormen een belangrijke component binnen het landschap. De aanpalende (beboste) hellingen en plateaus hebben een samenhang met de valleien. Het landschap bevat een grote dichtheid aan punt- en lijnvorminge landschapselementen zoals houtkanten, solitaire bomen, veekeringshagen van geschoren meidoorn en holle wegen. De valleien en hellingen worden gekenmerkt door een hoge dichtheid aan historische permanente graslanden, soms met hoogstamboomgaard en vaak begrensd door houtkanten op graften of meidoornhagen. Verspreid in het landschap liggen gebouwen met erfgoedwaar