Beschermd monument

Diamantwerkplaats Lieckens met waterput

Beschermd monument van 27-11-2008 tot heden

ID: 4138   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4138

Besluiten

Diamantwerkplaats Lieckens met cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-11-2008  ID: 4556

Beschrijving

De diamantslijperij Lieckens te Nijlen, is beschermd als monument.Waarden

De diamantwerkplaats Lieckens met inbegrip van de waterput en van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting bestaande uit de in de nota van 7.1.2004, C. Inventaris, opgesomde onderdelen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Betreft een uitstekend en uniek bewaard voorbeeld van een Kempense diamantslijperij, opgericht in 1910, in de bloeiperiode van de Kempense diamantbewerking en dit te Nijlen dat als centrum en pioniersgemeente van de Kempense diamantslijperij kan beschouwd worden. De belangrijkste onderdelen van de oude technische uitrusting zijn nog in een oude opstelling bewaard en zijn tevens materiƫle getuigen van een bepaalde fase in de technologische ontwikkeling binnen de diamantnijverheid. De gehele inrichting geeft tevens een goed beeld van de evolutie op het vlak van aandrijving en overbrenging tussen 1910 en 1928 in de werkplaatsen in het algemeen.

historische waarde

in casu bouwhistorische waarde:
Het gebouw van deze diamantslijperij illustreert de bouwwijze voor utilitaire architectuur, in casu kleine ateliers tussen 1910 en 1918 met inbegrip van het schrijnwerk en het gebruik van beton voor de zoldervloer uit 1918.

historische waarde

in casu sociaal-historische waarde:
De diamantslijperij als zeldzaam bewaard exemplaar van de vele slijperijen die in de Kempen en meer speciaal te Nijlen en omstreken werden opgericht en die mede het economisch profiel, de semi-industrialisering, de tewerkstelling en de sociale verhoudingen van de toen eerder agrarische Kempense bevolking in de buurt van het diamant centrum Antwerpen hebben bepaald vanaf 1876 tot na 1985. De diamantslijperij heeft in een zekere zin dit deel van de Kempen op de wereldkaart geplaatst.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Diamantwerkplaats Lieckens met waterput

Spoorweglei 42 (Nijlen)
De diamantslijperij Lieckens werd in 1910 gebouwd en in 1918 met een verdieping verhoogd, ten noorden is een waterput aanwezig.