Beschermd monument

Windmolen De Moedermeule

Beschermd monument van tot heden

ID
414
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/414

Besluiten

Houten windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1944  ID: 113

Beschrijving

Deze bescherming betreft de houten windmolen te Gelrode, genaamd 'De Moedermeulen' (enkel de molen).Waarden

De houten windmolen te Gelrode is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Moedermeule met molenaarswoning

Waterloosstraat 1, zonder nummer (Aarschot)
De Moedermeule van Gelrode is een tot de 17de eeuw opklimmende korenmolen, van het type houten staak- of standaardmolen met open voet. De molen was afkomstig van Mechelen en werd in 1830 verplaatst naar een heuvel in Gelrode. De molenaarswoning getuigt van vakwerkbouw.