Beschermd monument

Windmolen De Moedermeule

Beschermd monument van 04-04-1944 tot heden

ID: 414   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/414

Besluiten

Houten windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1944  ID: 113

Beschrijving

Deze bescherming betreft de houten windmolen te Gelrode, genaamd 'De Moedermeulen' (enkel de molen).Waarden

De houten windmolen te Gelrode is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen De Moedermeule

Waterloosstraat 1 (Aarschot)
Staakmolen met open voet, korenmolen met 2 steenkoppels. Gelast gevlucht van 24 meter; maalvaardig.