Sint-Annakapel

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Berneauweg
Locatie Berneauweg zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73109/182.1
  • OL001955

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Annakapel

Berneauweg zonder nummer, Voeren (Limburg)

Kleine, rechthoekige kapel van één travee onder zadeldak, gelegen op de kruising van negen wegen. De inplanting is zeer oud.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Annakapel te 's Gravenvoeren, is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Annakapel en omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, wetenschappelijke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De kapel in strictu sensu is bewaard gebleven onder de vorm waarin ze het laatst grondig werd verbouwd, met name in 1815, maar het betreft een veel oudere stichting, wat archivalisch kan worden bevestigd tot 1641. Bij het gebouw hoort een 16de-eeuws beeld van Sint-Anna-ten-Drieën. De site schijnt echter veel ouder en met name de verhoging waarop de kapel is gebouwd. De inplanting op een belangrijk kruispunt in de nabijheid van een oude dries, waarop vroeger grote stenen stonden, alsook de Gallo-Romeinse aanwezigheid en de vele legenden rond gebouw en omgeving doen vermoeden dat de ondergrond een groot archeologisch potentieel heeft.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

Kapel en omgeving zijn de bron van een veelheid aan legenden, die de site onder meer in oorsprong als Keltische offerplaats omschrijven en de kapel minstens als vroegmiddeleeuwse, Karolingische stichting karakteriseren. Het gebouw is bovendien ingeplant op een strategische plaats, op een kruispunt en op verhoogd terrein, en is daarom van een bijzondere beeldbepalende waarde.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.