Beschermd monument

Sint-Annakapel

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID
4145
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4145

Besluiten

Kapel Sint-Anna en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4143

Beschrijving

De Sint-Annakapel te 's Gravenvoeren, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Annakapel en omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De kapel in strictu sensu is bewaard gebleven onder de vorm waarin ze het laatst grondig werd verbouwd, met name in 1815, maar het betreft een veel oudere stichting, wat archivalisch kan worden bevestigd tot 1641. Bij het gebouw hoort een 16de-eeuws beeld van Sint-Anna-ten-Drieën. De site schijnt echter veel ouder en met name de verhoging waarop de kapel is gebouwd. De inplanting op een belangrijk kruispunt in de nabijheid van een oude dries, waarop vroeger grote stenen stonden, alsook de Gallo-Romeinse aanwezigheid en de vele legenden rond gebouw en omgeving doen vermoeden dat de ondergrond een groot archeologisch potentieel heeft.

wetenschappelijke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De kapel in strictu sensu is bewaard gebleven onder de vorm waarin ze het laatst grondig werd verbouwd, met name in 1815, maar het betreft een veel oudere stichting, wat archivalisch kan worden bevestigd tot 1641. Bij het gebouw hoort een 16de-eeuws beeld van Sint-Anna-ten-Drieën. De site schijnt echter veel ouder en met name de verhoging waarop de kapel is gebouwd. De inplanting op een belangrijk kruispunt in de nabijheid van een oude dries, waarop vroeger grote stenen stonden, alsook de Gallo-Romeinse aanwezigheid en de vele legenden rond gebouw en omgeving doen vermoeden dat de ondergrond een groot archeologisch potentieel heeft.

sociaal-culturele waarde

Kapel en omgeving zijn de bron van een veelheid aan legenden, die de site onder meer in oorsprong als Keltische offerplaats omschrijven en de kapel minstens als vroegmiddeleeuwse, Karolingische stichting karakteriseren. Het gebouw is bovendien ingeplant op een strategische plaats, op een kruispunt en op verhoogd terrein, en is daarom van een bijzondere beeldbepalende waarde.

volkskundige waarde

Kapel en omgeving zijn de bron van een veelheid aan legenden, die de site onder meer in oorsprong als Keltische offerplaats omschrijven en de kapel minstens als vroegmiddeleeuwse, Karolingische stichting karakteriseren. Het gebouw is bovendien ingeplant op een strategische plaats, op een kruispunt en op verhoogd terrein, en is daarom van een bijzondere beeldbepalende waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Annakapel

Berneauweg zonder nummer (Voeren)
Kleine, rechthoekige kapel van één travee onder zadeldak, gelegen op de kruising van negen wegen. De inplanting is zeer oud.