Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Koningscollege

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
41461
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41461

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen in de Naamsestraat, net voorbij de Sint-Michielsstraat en de gelijknamige kerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Koningscollege

Naamsestraat 59 (Leuven)
Van het oorspronkelijk uit drie vleugels samengestelde collegecomplex, daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw en opgetrokken in Lodewijk XVI-stijl, resten vandaag de toegangsvleugel en de haaks hierop aansluitende noordelijke dwarsvleugel.