Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 41492   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41492

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën met twee verdiepingen afgedekt met een zadeldak (kunstleien), daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Recentere aanhorigheden.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie

Oudstrijdersplein 11, 13 (Galmaarden)
Dubbelhuis van vijf traveeën met twee verdiepingen afgedekt met een zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw.