Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Anna

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
41529
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41529

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kerk, met heden omgekeerde oriëntatie, samengesteld uit drie beuken van vier traveeën op vierkante pijlers van bepleisterde baksteen. Romaanse toren van ruwe zandsteenblokken nu aan de voorgevelzijde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Anna

Dorpsstraat 54 (Oud-Heverlee)
Classicistische kerk, met heden omgekeerde oriëntatie, samengesteld uit romaanse toren uit de 11de eeuw, schip, zijbeuken en koor uit de 18de en begin 19de eeuw.