Traditioneel diephuis

Beschermd monument van 29-09-1999 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Koepoortstraat
Locatie Lange Koepoortstraat 36 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/117.1
  • 4.01/11002/2105.1
  • OA002941

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Den Kreft

Lange Koepoortstraat 36, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel op de hoek van Lange Koepoortstraat en Zirkstraat, uit de tweede helft van de 16de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het 16de-eeuwse hoekhuis te Antwerpen, is beschermd als monument.

Waarden

Lange Koepoortstraat 36 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gebouw uit de 16de eeuw. Representatief voorbeeld van de traditionele bak- en zandsteenstijl zoals die tijdens de 16de eeuw in Antwerpen in voege was. Restant van de oorspronkelijke bebouwing van de Lange Koepoortstraat zoals deze voorkwam voor de verbreding van de straat in de 19de eeuw. Door de ligging op de hoek vormt deze woning tevens de aanzet van dit oudere deel van de straat.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.