Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 41577   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41577

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastorie met omheiningsmuur uit 1741, verbouwd rond 1840.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Salvatorparochie

Schoolpad 43 (Tienen)
Pastorie gebouwd in 1741 als dubbelhuis, tweeënhalve bouwlaag hoog, geflankeerd door twee éénlaagse bijgebouwen met rechts een wagenstalling, omheiningsmuur, verbouwd rond 1850.