Beschermd cultuurhistorisch landschap

Eikelberg

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
416
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/416

Besluiten

De Eikelberg
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2946

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Eikelberg (in het zuidwesten van de gemeente Aarschot) en is een circa 48 meter hoge heuvel behorende tot de Formatie van Diest, gelegen tussen de dorpskern van Gelrode ten zuiden ervan en de fossiele meander van Vorsdonk – Turfputten ten noorden.

Het beschermingdossier motiveert de bescherming als volgt: "Het landschap de Eikelberg wordt beschermd omwille van de:

  • wetenschappelijke waarde: de Eikelberg, een van de weinige nog ongerepte heuvels van het Hageland, speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding en de waterkwaliteit en bepaalt derhalve in hoge mate de biologische en landschappelijke variatie in het aangrenzende gebied Vorsdonk - Turfputten. Het heidetype dat op de Eikelberg voorkomt - een struikheidegemeenschap met kruip- en stekelberm - is bovendien eerder zeldzaam.
  • esthetische waarde: de Eikelberg biedt verschillende panoramische gezichten op de omgeving, vooral in de noordelijke richting over het gebied Vorsdonk – Turfputten en de Demervallei. Anderzijds wordt de esthetische waardebeleving in het gebied Vorsdonk – Turfputten ook in hoge mate bepaald door de steile, beboste flank van de Eikelberg."


Waarden

De Eikelberg is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eikelberg

Gelrode (Aarschot)
De Eikelberg (in het zuidwesten van de gemeente Aarschot) is een circa 48 meter hoge heuvel behorende tot de Formatie van Diest. In de Eikelberg was een bescheiden steengroeve van ijzerzandsteen aanwezig. De vegetatie bestaat uit eiken-berkenbos en struikheide.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter

Aarschot, Gelrode (Aarschot), Betekom (Begijnendijk), Rotselaar, Werchter (Rotselaar), Tremelo (Tremelo)
De Demervallei van Aarschot tot Werchter is een belangrijk open ruimtegebied van Vlaanderen. Binnen de vallei zijn vele kleine reliëfverschillen die gevormd zijn in de historische riviervallei. Ook zijn er verschillende zandige opduikingen waar reeds in de steentijd bewoning was en waar op enkele plaatsen hoeves en later kastelen zich op vestigden: hoeve Nieuwland, Kasteel Nieuwland, Kasteel van Rivieren, Rega’s hof en het Bruggenhof. Ten zuiden van de vallei liggen enkele Diestiaanheuvels.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.