Pastorie Heilige Kruisparochie met aanbouwen

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zwijndrecht
Deelgemeente Zwijndrecht
Straat Dorp Oost
Locatie Dorp Oost 42 (Zwijndrecht)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11056/101.1
  • OA003242

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Heilige Kruisparochie

Dorp Oost 42, Zwijndrecht (Antwerpen)

De voormalige pastorie, als zodanig opgetrokken circa 1780, werd reeds in 1789 uitgebreid met utilitaire bij- en aanbouwen. De hoofdvleugel is in sobere classicerende stijl met bewaard volume, gevelordonnantie en interieurelementen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van de Heilige Kruisparochie met aanbouwen is beschermd als monument.

Waarden

De oude pastorie met aan- en bijgebouwen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Voormalige pastorie als zodanig opgetrokken circa 1780, reeds in 1789 uitgebreid met utilitaire bij- en aanbouwen. Hoofdvleugel als representatief voorbeeld van laat-18de-eeuwse pastorieën in sobere classicerende stijl met bewaard volume, gevelordonnantie en interieurelementen.
Vrijstaand dubbelhuis onder leien schilddak, getypeerd door de symmetrisch uitgewerkte gevelschema met fragmentarisch bewaarde gevelafwerking kenmerkend voor de late 18de eeuw, tijdens latere renovatiecampagnes aangepast. De conventionele 18de-eeuwse pastorie-indeling is in de organisatie van het gelijkvloers duidelijk herkenbaar. Achttiende-eeuwse interieurafwerking waaronder stucplafonds, schrijnwerk en het originele eiken dakgebint werd bewaard.
De aanbouw en stallingen, vermoedelijk opgericht in 1789 maken intrinsiek deel uit van de historische pastoriesite.
Architecturaal geheel als zeldzame restant van de historische dorpskern van Zwijndrecht op het einde van het Ancien Régime met uitgesproken beeldbepalend karakter aan de Polderstraat.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.