Beschermd monument

Hottentothoeve: schuur

Beschermd monument van 22-12-2000 tot heden

ID: 4162   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4162

Besluiten

Hottentothoeve: schuur
definitieve beschermingsbesluiten: 22-12-2000  ID: 3633

Beschrijving

De 18de-eeuwse langschuur van de Hottentothoeve te Bonheiden, is beschermd als monument.Waarden

De schuur van de Hottentothoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De Hottentothoeve is een karakteristieke hoeve in de streek met kleinschalig woonhuis en imposante langschuur. De deels versteende schuur vertoont een 18de-eeuws of vroeg 19de-eeuws volume. De deels bewaarde lemen wanden gaan terug tot de traditionele vakwerkbouw waarbij rond een houten geraamte de muren van stijl- en regelwerk opgevuld werden met vitswerk van wissen of twijgen bestreken met leem en witkalk.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hottentothoeve

Cassenbroek 1 (Bonheiden)
Naar verluidt oorspronkelijk horend bij het oud goed van Calsterbroek en opklimmend tot begin 18de eeuw. Achterin, aan een aarden weg gelegen 19de-eeuws(?) woonstalhuis onder pannen zadeldak (nok loodrecht op de straat) met parallelle 18de-eeuwse schuur onder schilddak (Vlaamse pannen).