Beschermd monument

Hydraulische walkraan 111

Beschermd monument van 30-09-2002 tot heden

ID
4166
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4166

Besluiten

Hydraulische walkranen nummers 97 en 111 met uitrusting en sporen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-09-2002  ID: 3924

Beschrijving

De bescherming omvat de hydraulische walkraan nummer 111 met inbegrip van de volledige uitrusting alsook van de sporen op de kade.Waarden

De hydraulische walkraan nummer 111 met inbegrip van de volledige uitrusting alsook van de sporen op de kade, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als enig nog resterend en niet-omgebouwd voorbeeld van een op sporen op de havenkaden rijdende hydraulische portaalpyramide- of hoogportaalkraan uit 1912, gebouwd door één van de belangrijke Belgische constructeurs. Het betreft tevens een materiële illustratie van de wijze waarop de haveninfrastructuur in de Antwerpse haven tijdens de periode 1877-1977 (1877: besluit gemeenteraad) in belangrijke mate met behulp van waterkracht als drijfkracht functioneerde.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hydraulische walkraan 111

Jordaenskaai zonder nummer (Antwerpen)
De hydraulische walkraan 111 is een portaalkraan gebouwd in 1907 door Union Métallurgique in Hoboken.