Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve bij kasteel Bloemendale

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
41678
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41678

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bloemendalestraat nr. 4. Historische hoeve vanouds horend bij kasteel z.g. "Bloemendale". Toegankelijk via lange dreef met wilde kastanjebomen en eiken. Hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een deels verhard erf. Huidige hoevegebouwen zijn fasegewijs tot stand gekomen. Boerenhuis behoudt de kern van het oorspronkelijke 17de-eeuws boerenhuis. Boerenhuis, oorspronkeAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve bij kasteel Bloemendale

Bloemendalestraat 6 (Brugge)
Hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een deels verhard erf. Huidige hoevegebouwen zijn fasegewijs tot stand gekomen.