Petroleum-Zuid: stoomketel met ketelhuis en schoorsteen

Beschermd monument van 05-11-2007 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat D'Herbouvillekaai
Locatie D'Herbouvillekaai 100 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/130.1
  • 4.01/11002/2242.1
  • OA003574

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Lot XI - Bedrijfsgebouwen van de Belgian Benzine Company

D'Herbouvillekaai zonder nummer, 100, Lakweg zonder nummer, Naftaweg zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Op dit grote terrein, dat zich uitstrekt tot aan de Lakweg, bevinden zich verschillende gebouwen en installaties die teruggaan tot 1919-1920, toen de Belgian Benzine Company de nieuwe loten in concessie nam. Het ketelhuis met de bijhorende installatie is beschermd als monument.

Beschrijving

De stoomketel of stoomgenerator Steinmüller met ketelhuis en schoorsteen gelegen op de site van Petroleum-Zuid te Antwerpen, is beschermd als monument.

Waarden

De stoomketel van het type van de horizontaal-hellende waterpijpketels, van het merk Steinmüller , gedateerd 1921 of daarvoor met inbegrip van het gebouw waarin de stoomketel met toebehoren is ondergebracht en met inbegrip van de schoorsteen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

De stoomketel (stoomgenerator) Steinmüller gelegen te Antwerpen, d'Herbouvillekaai 100 is een uniek geïnventariseerd voorbeeld, met andere woorden vrijwel uniek resterend exemplaar van het type van de horizontaal-hellende waterpijpketels met hun specifieke typologie, waarvan het concept verwijst naar een technologische fase in de evolutie van de stoomketelbouw (berustend op een verfijnde toepassing van de wetten van de thermodynamica) daterend uit de periode rond 1900. Daarenboven is dit exemplaar gesitueerd in een van op historisch en industrieel-archeologisch waardevolle omgeving, namelijk in één van de oudste petroleumhavens van de wereld. De ketel bevindt zich nog steeds in het oorspronkelijke ketelhuis dat met zijn industriële maar niet afgevlakte traditionele baksteenarchitectuur en met zijn ijzeren kapspant en bakstenen vloer een voorbeeld is van een ketelhuis van circa 1900-1920. De schoorsteen is oorspronkelijk en hoort als onderdeel bij de stoomketel.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.